Feltételek az USA kormánya

Jogkizárás

Az elektronikus utazásengedélyezési rendszer ellenőrzéseket végez a bűnüldözési adatbázisok felhasználásával. Minden utazó, aki a Visa Waiver Program keretében szeretne az Egyesült Államokba beutazni, a beszállás előtt köteles egy elektronikus utazási engedélyt szerezni ennek a rendszernek a használatával.

Ha az elektronikus utazási engedélykérelmét jóváhagyták, ez csak az utazásra való jogosultságát állapítja meg, de azt nem, hogy a Visa Waiver Program keretében beléphet-e az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államokba való megérkezésekor a U.S. Customs and Border Protection tisztje ellenőrizni fogja a belépési ponton és úgy dönthet, hogy a Visa Waiver Program keretében, vagy az Egyesült Államok törvényei alapján bármilyen más okból nem léphet be az Egyesült Államokba.

Az a döntés, miszerint Ön nem jogosult elektronikus utazási engedélyre, még nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy vízumot kérjen az Egyesült Államokba való beutazáshoz.

Minden Ön által vagy az Ön nevében egy harmadik fél által megadott információnak pontosnak és igaznak kell lennie. Az elektronikus utazási engedély bármikor és bármilyen okból visszavonható, amint egy új információ befolyásolja a jogosultságot. Adminisztratív és büntetőjogi büntetések szabhatók ki Önre, ha tudatosan és akarattal valótlan, hamis vagy félrevezető nyilatkozatokat és állításokat tesz az elektronikus utazási kérelemben, amelyet Ön vagy az Ön nevében más ad be.

FIGYELEM: Ha a US Customs and Border Protection tisztje engedélyezte a belépését a belépési helyen a Visa Waiver Program (VWP) keretében történő beutazási kérelem alapján az Egyesült Államokba, akkor nem vállalhat engedély nélkül munkát, nem járhat iskolába és nem képviselhet külföldi információs sajtóorgánumokat annak az utazásnak a során, amelyre a program keretében került sor. Nem kérheti: 1) nem bevándorlói státuszának megváltoztatását, 2) tartózkodásának meghosszabbítását, vagy 3) státuszának módosítását ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedélyre, kivéve, ha erre jogosult a 245(c)(4) of the Immigration and Nationality Act alapján. Jelen feltételek megsértése KIUTASÍTÁST von maga után.

Jogokról való lemondás

Elolvastam és megértettem, hogy ezennel lemondok az ESTA-n keresztül szerzett utazási engedélyem időtartamára az U.S. Customs and Border Protection tisztjének beutazásommal kapcsolatos döntése, illetve a Visa Waiver Program keretében szerzett utazási kérelemből eredő kiutasítás elleni fellebbezésre vagy felülvizsgálatra vonatkozó minden jogomról, a menedékjogi kérelmet kivéve.

A fenti lemondáson túl, az Egyesült Államokba a Visa Waiver Program keretében történő mindegyik beutazás feltételeként beleegyezem, hogy az Egyesült Államokba érkezés beléptetési eljárása során a biometrikus azonosítók (ujjlenyomatokat és fényképeket beleértve) megadásával megerősítem lemondásomat az U.S. Customs and Border Protection tisztjének beutazásommal kapcsolatos döntése, illetve a Visa Waiver Program keretében szerzett utazási kérelemből eredő kiutasítás elleni fellebbezésre vagy felülvizsgálatra vonatkozó minden jogomról, a menedékjogi kérelmet kivéve.

Csak harmadik fél:

A kérelmező nevében kérelmet beadó harmadik félként igazolom, hogy elolvastam a kérelmen szereplő személynek (kérelmezőnek) a kérelem összes kérdését és állítását. Továbbá tanúsítom, hogy a kérelmező tanúsítja, hogy elolvasta vagy elolvasták neki a kérelmen levő összes kérdést és állítást, a kérelem összes kérdését és állítását érti, és lemond az U.S. Customs and Border Protection tisztjének beutazásával kapcsolatos döntése, illetve a Visa Waiver Program keretében szerzett utazási kérelemből eredő kitiltás elleni fellebbezésre vagy felülvizsgálatra vonatkozó minden jogáról, a menedékjogi kérelmet kivéve. A kérelemhez megadott válaszok és adatok igazak és pontosak a kérelmező legjobb tudomása szerint.

Szerzői jog © 2019 usa-esta.hu

Statisztikai számjel: 08392226

Cím: Sv. Čecha 750, 743 01 Bílovec